Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd - Władze spółki - Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 19.09.2018, 15:06

Władze spółki

Poniedziałek, 15 maja 2017

Zarząd

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki na podstawie Umowy Spółki lub przepisów prawa.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Aktualnie Zarząd spółki funkcjonuje w składzie jednoosobowym. 

Funkcję Prezesa Zarządu spółki pełni Pani Anna Bucholc.

Metadane

Data publikacji : 15.05.2017
Data modyfikacji : 23.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” sp. z o.o.
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Anna Kałamarz
©2009-2018 Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” sp. z o.o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL