Biuletyn Informacji Publicznej Status prawny - Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 19.09.2018, 15:06

Status prawny

Poniedziałek, 15 maja 2017

Status prawny

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa będącą następcą prawnym byłego Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita”, istniejącego na polskim rynku od 30 września 1981 r.

Z prawnego punktu widzenia Spółka powstała 19 listopada 2004 roku. Do dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. dn. 4 lutego 2005 r.)  funkcjonowała jako spółka w organizacji. Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” S.A. podjęło działalność gospodarczą w dniu komercjalizacji tj. 1 marca 2005 r.

Z dniem 1 października 2015 roku spółka Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” S.A. z siedzibą w Warszawie została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000572675.

Metadane

Data publikacji : 15.05.2017
Data modyfikacji : 16.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” sp. z o.o.
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
JSK Internet
©2009-2018 Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” sp. z o.o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL